Mette Viemose Manstrup

Jeg hedder Mette Viemose Manstrup og er født i 1967.
Jeg er gift og har tre voksne børn.

Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog og har 10 års erfaring i arbejdet med børn og familier indenfor anbringelsesområdet. Jeg har 8 års erfaring som pædagogisk leder indenfor 0-6 års området.
Jeg er uddannet og certificeret hos Susan Hart i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier.
Jeg tilbyder hjælp til familier, som har udfordringer med barnets og familiens trivsel. Eksempel kriser i form af skilsmisse.
Jeg tager opgaver som ekstern konsulent for social faglige huse eller kommuner.
Opgaverne kan være mangeartede, af korte eller længere varighed.

 • Samvær – støttet og overvåget.
 • Familiebehandling, støtte og rådgivning
 • Børnefaglige undersøgelser og observationer
 • §54 støtteperson.

Uddannelse, Diplomer og Kurser

Professionsbacheler i pædagogik 

Certificeret i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier v. Susan Hart

Diplomer

 • ledelse og medarbejdere.
 • personligt lederskab.
 • ledelse og organisation
 • team og netværksledelse
 • Personligt lederskab
 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetence relationer.

Kurser:

ICDP 1/ international Chile development program.
“Tag signalerne alvorligt – underretninger børn og unge” COK.

Erfaring: 

 • Pædagogisk leder i Frederikssund kommune
 • døgnanbragte børn 6-18 år.
 • Familiesamarbejde
 • Støttet og overvåget samvær
 • Observationer og rapporter
 • Støtte kontakt / børn, unge, voksne