Værdier og metoder

Værdier, teorier og metoder:
“At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der “
Citat Søren Kierkegaard
  • og det er så sandt. Udvikling sker indenfor nærmeste udvikling.
Jeg møder barnet / den voksne med omsorg, anerkendelse og respekt.
Teoretisk grundlag:
I mit arbejde er jeg inspireret af flere teoretiske tilgange, som jeg mener læner sig ind i hinanden. Ved at kombinerer teorierne, skabes bedst muligt funderet grundlag for godt familiearbejde.

Systemisk - narrativ

Den systemiske tænkning interesserer sig bl.a. for, hvordan hvert enkelt menneske skaber mening og forståelse i sin oplevelse af verden ud fra en forståelse af, at hvert enkelt menneske er en del af større systemer. I stedet for at fokusere på individuelle problemer i barnet eller den voksne, forstås problemer i sammenhæng med andre mennesker.

Narrativ betyder fortælling, og det repræsenterer den historie, vi fortæller om os selv. Fortællingerne kan være dominerende og uhensigtsmæssige. Udvikling og forandring kan ske ved at udvide fortællingerne eller skabe nye.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi
Tilgangen bygger bro mellem tilknytningsteori, udviklingspsykologi og den seneste hjerneforskning.
Den neuroaffektive udviklingspsykologi er en tilgang udviklet af Susan Hart (cand. Psych.,PhD).
Inden for udviklingspsykologien og tilknytningsteorien er det især Allan N. Schore, John Bowlby, Daniel Stern og Peter Fonagy, der danner grundlag for teorierne. Fra hjerneforskningen er det dels Paul McLeans model af den tredelte hjerne og Antonio Damasios fokus på sammenhængen mellem krop og psyke.
Susan Hart har sammen med Marianne Bentzon udviklet Neuroaffektive kompasser, et teoretisk landkort, som gør det muligt at analysere barnets- den voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklings zone (Lev Vygotskij). En forudsætning for, at kunne arbejde med samspillet mellem barnet og den voksne.
Jeg er certificeret i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Jeg gør brug af video til analyse af samspil mellem barnet og den tætte omsorgsperson. Det kan være en forældre, plejeforældre eller pædagog. Til dette arbejde er jeg inspireret af Theraplay lege. Ud fra analysen er det muligt at arbejde med pædagogisk intervention. Metoden er et godt redskab til observationer i eksempel §50 undersøgelser.